Sign in or Register
Cart (0 items)   Cart (0 items)
Search:

Connection Validation

Connection Validation er en teknologi oppfunnet av Metcal som gir operatøren tilbakemelding på korrekt kontakttid mellom loddespiss og det som skal loddes. Når man lodder, så dannes det et intermetallisk skikt som er avhengig av temperatur og kontakttid. For best mulig pålitelighet, så er det viktig at dette skiktet har riktig tykkelse. Er det for tynt har man ikke en god nok lodding, og er det for tykt kan loddingen bli sprø over tid. 

Connection Validation detekterer når loddetinnet når liquidus basert på effekten som tilføres, og regner så ut riktig kontakttid. Rent praktisk er det en LED-ring rundt loddespissen som blinker kort når liquidus er nådd, og så lyser det grønt når riktig kontakttid er nådd og man kan ta vekk spissen. Dersom man tar vekk spissen for tidlig, eller at man ikke greier å nå riktig tykkelse f.eks. fordi loddespissen er for liten, vil man få et rødt lys. Det er også mulig å skru på lydtoner dersom man ikke ser LED-ringen fordi man f.eks. ser gjennom et mikroskop. 

Connection Validation gjør at man ikke er avhengig av erfaringen til operatøren, men får en objektiv, repeterbar kontakttid. Man kan også logge data gjennom USB-porten, og ha sporbarhet på hver enkelt lodding. Connection Validation gir således håndlodding en prossesskontroll som ikke har vært mulig tidligere.

Metcal Connection Validation

Connection Validation er en såpass stor innovasjon at det er noe som bør oppleves i praksis. Vi kan ordne med utlånsutstyr eller et besøk dersom det er ønskelig. Bruk skjemaet under for å melde din interesse.

 

Type the characters you see in the picture below.

The fields marked with * are mandatory

Copyright © 2003-2018 KREPRO. All rights reserved.
Tlf: (+47) 63 95 20 00 Faks: (+47) 63 95 20 50 Mail protected
Privacy Policy | Terms & Conditions