Sign in or Register
Cart (0 items)   Cart (0 items)
Search:

Loddbarhet og renhetstestere

 

Maskiner for testing av loddbarhet,
renhet og SIR kan vi tilby fra GEN3 Systems Ltd.


Loddbarhetstester MUST 3

Kontrollerer loddbarheten på komponenter i flg. IPC standarden.

Kontakt oss for pris (eks. mva.)

Renhetstester CM-serien

Kontrollerer kretskort for skadelige forurensninger.

Kontakt oss for pris (eks. mva.)

AUTO-SIR (Surface Insulation Resistance Testing )

Kontrollerer kretskort ledende forurensninger.

Kontakt oss for pris (eks. mva.)
Copyright © 2003-2018 KREPRO. All rights reserved.
Tlf: (+47) 63 95 20 00 Faks: (+47) 63 95 20 50 Mail protected
Privacy Policy | Terms & Conditions