IKEUCHI beskjemper COVID-19 viruset

24-03-2020
av arne wiik
I Europa brukes nå AKIMist®"E" forstøvningsteknologi fra IKEUCHI
for å desinfisere og bekjempe COVID-19 viruset. 
Mer om hvordan desinfiseringen og bekjempingen av COVID-19 viruset foregår  HER.
Pinterest