SMP: Static Management Program

Den neste generasjonen ESD prosesskontroll!

SMP gir kontinuerlig overvåking av ESD og ESD eventer gjennom alle stadier av produksjonslinjen.

SMP logger dataene fra SCS arbeidsstasjoner, den kontinuerlige  overvåkingen av ESD eventer i produksjonslinjene og gir ESD koordinator et real-time bilde av statiske eventer i kritiske produksjonsprosesser. Alle aktiviteter lagres i en database for løpende kvalitetskontroll. SMP setter fingeren på kritiske områder i produksjonslinjen og hindrer ESD hendelser.

Dataene tillater ESD koordinator og maskinoperatører å se trender i statiske uoverenstemmelser, bli mer proaktive og bevise effektiviteten i et ESD prosesskontrollsystem.

Med Descos støtte tilbyr vi produsenter å produsere pålitelige produkter, bedre yielden, øke automatiseringen og gi en målbar avkastning på investeringen.

Det firedelte programmet består av:
  1. Facility Assessment
  2. Hardware and Software Installation
  3. Hardware and Software Training
  4. Ongoing Technical Support
EM Aware Monitor, Modbus Output
Et omfattende diagnoseverktøy som identifiserer problemområder, kvalifiserer verktøy og maskiner som håndterer ESD sensitive enheter, og overvåker kontinuerlig ESD eventer, statiske felt, samt ytelse / balanse på ionevifter
SCS CTC034-030-3-WW
Kontakt oss for pris