Mikroskop

Mikroskoper er verktøy for å kunne reparere, undersøke og forske på veldig små gjenstander. Optiske mikroskoper forstørrer bilder med en rent optisk lysbane, men kan utstyres med kameraer dersom man ønsker å ta bilder eller video, eller vise bilder på skjerm.

Euromex sine mikroskoper kan brukes i mange medisinske, vitenskapelige, landbruks- og industriområder.