PRISENDRINGER

09-03-2020
av arne wiik
Grunnet stadig endringer i kursen på norske kroner har vi problemer med å holde prisene her ajour.
Vi forbeholder oss derfor retten til prisendringer.
Vi vil vurdere dette fra ordre til ordre avhengig av hvilken kurs varene har eller vil bli kjøpt inn.
Pinterest