PRISENDRINGER

09-03-2020
av arne wiik
Grunnet voldsomme utslag på verdien av NOK kan prisene her ikke lengre garanteres.
Vi forbeholder oss derfor retten til å komme med et valutapåslag.
Vi vil vurdere dette fra ordre til ordre avhengig av hvilken kurs varene har blitt kjøpt inn.
Pinterest