Ionisering

IoniseringIonevifter brukes for å nøytralisere ladning når man ikke kan jorde objekter. Dette gjelder spesielt isolerende materialer.

Ionevifter nøytraliserer ladning på isolerende materialer og isolerte objekter ved å produsere ioner i luften, som så vil nøytralisere overflateladninger på de tingene man ønsker å nøytralisere.

Merk at ionevifter ikke skal brukes til å jorde ledende objekter eller personell. Ionevifter krever periodisk vedlikehold, se EN 61340-5-2 paragraf 5.2.9.


Nyttig info om ionisering og ionevifter