Røykavsug

Røykavsug filterer lodderøyk og fjerner de farlige stoffene i denne. Dette er viktig for å hindre skader på operatørene og sikre et godt arbeidsmiljø. OK International er en ledende produsent av avtrekkssystemer med filter for elektronikkindustrien.
OK International har oppnådd en sterk ledelse med røykavsugproduktene sine til bruk ved arbeidsbenker for bl.a. håndlodding og rework.

Teknologien til OK International består ikke bare av å flytte røyk rundt; kraftige og bærbare filtersystemer fanger og filtrerer partikler og farlige gasser. Eksponerte operatører vil derved bli beskyttet mot slike helsefarer.

OK International arbeider for å sikre de ansatte og sørge for at selskapene overholder gjeldende regelverk.
Røykavsugsystemer er bra for bedriften og de ​​ansatte!