Røykavsug

Røykavsug filterer lodderøyk og fjerner de farlige stoffene i denne. Dette er viktig for å hindre skader på operatørene og sikre et godt arbeidsmiljø.

OK International tilbyr bærbare avtrekkssystemer med filter for elektronikkindustrien. De har oppnådd en sterk ledelse med røykavsugproduktene sine til bruk ved arbeidsbenker for bl.a. håndlodding og rework. Teknologien til OK International består ikke bare av å flytte røyk rundt; de kraftige og bærbare filtersystemene fanger og filtrerer partikler og farlige gasser. Eksponerte operatører vil derved bli beskyttet mot slike helsefarer.

BOFA er ledende i å produsere avsug for partiker og avgasser. De har spesialisert seg på avsugssystemer for laser, elektronikk, trykking og 3D printing, mekanisk bearbeiding, tannleger, farmasøyter, medisinsk og skjønnhetspleie hvor gasser, røyk og partikler kan være til skade. Røykavsugene består av flere filtersystemer som sikrer at utluften fra avsuget er renere enn det som er kravet til en arbeidsplass.

OK International og BOFA arbeider for å sikre de ansatte mot partiker og farlige gasser, og sørger for at selskapene overholder gjeldende regelverk. Røykavsugsystemer er bra for bedriften og de ​​ansatte!