TATC loddepinsetter

Brukes sammen med MX-500TS og loddehåndtak MX-TALON.

Metcal loddestasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding. For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På Metcal er det ingen kalibrering.

TATC-spissene leveres i et stort utvalg og to forskjellige temperatur serier. Temperatur seriene forteller hvilken makstemperatur spissen holder. Metcal SmartHeat teknologien holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC. Imidlertid vil det være en variasjon i temperaturen, innenfor samme temperaturserie, som vil avhengig av geometrien på spissen. En lang tynn spiss som TATC-X01 vil ha en lavere fast temperatur enn en kort bred spiss som TATC-X06.

TATC spissene leveres i par og spissene går til det gamle MX-TALON systemet til Metcal MX-500.
Spisstype