ESD-ustyr, beskyttelse mot statisk elektrisitet

Ved håndtering av elektronikk og elektroniske komponenter så må man sørge for at det ikke genereres statisk elektrisitet som kan skade eller ødelegge komponenter og/eller monterte kretskort (PBA). Elektronisk følsomt utstyr som kassaapparater, medisinsk utstyr, måleutstyr, datautstyr osv. kan enkelt få skader hvis det utsettes for statisk elektrisitet.

ESD
I henhold til ESD standarden EN 61340-5-1 så skal det ikke genereres mer enn maksimum 100 Volt statisk elektrisitet.
Håndtering av isolerende materialer vil ved triboelektrisk oppladning kunne generere flere tusen Volt elektrostatisk. Dette må man ta hensyn til i et antistatisk område (EPA - Electrostatic Protected Area). I et EPA må man sørge for at alle materialer kan avlede (lede vekk) statiske ladninger og hindre at det bygger seg opp ladninger og felt som kan være skadelig. De som beveger seg i EPA må bruke ESD sko og ESD klær for å hindre at statisk elektrisitet lagret i kroppen ikke gjør skade.

Generelle retningslinjer:
  • EN 61340-5-1 krever at alt, inkludert personell, skal være elektrisk tilkoblet et kjent jordpotensiale.
  • I følge EN 61340-5-1 skal ikke ESD kontrollprogrammet under noen omstendigheter erstatte eller overskrive krav til personsikkerhet. Jordfeilbryter og annet sikkerhetsutstyr og beskyttelser bør vurderes der personell kan komme i kontakt med elektriske kilder.
  • Alle elektriske kretser på en ESD beskyttet arbeidsplass, særskilt de som brukes som "tie-in" punkt til nett-jord, bør verifiseres for riktig kablingskonfigurasjon, jordimpedans og jordfeilfunksjon når arbeidsplassen er innstallert og deretter periodemessig kontrolleres.
  • Utvalget av jordingsledningene er nært knyttet til materialet som er valgt ut til et EPA, personellsikkerhet, og produktenes forhold til organisasjonens materialhåndteringsprosedyrer. Det er viktig for en bruker å bli kjent med bedriftens jordingsspesifikasjoner og ESD kontrollrutiner før man velger jordingsmateriell.