Metcal loddespisser

Krepro fører et bredt sortiment av loddespisser for alle Metcal systemene.

For å sikre et langt liv på loddespissene så kan det være lurt å følge tipsene i dokumentet til høyre.

Husk at loddespissene har en plettering på yttersiden av kobberkjernen som sikrer riktig temperatur på loddespissen din i henhold til SmartHeat-prinsippet. Dersom du får en skade i pletteringen så bør spissen kasseres.

Skriv gjerne ut arket og heng det over loddeplassen din!

Metcal tip care poster


Vær obs på at Metcal har en ny spisserie for Connection Validation stasjonene, disse er tilbakekompatible med MX-systemene. Metcal har byttet nummersystem på disse. I en overgangsperiode er CVC spisser merket med gamle nummer i tillegg til de nye CVC-numrene.

Spisserie Passer loddehåndtak Spisstype Passer systemene
CVC CV-H1-AV, MX-H1-AV, MX-RM3E Loddespisser CV, MX
SMC CV-H1-AV, MX-H1-AV, MX-RM3E Spesialspisser CV, MX
PTC CV-H4-PTZ, MX-PTZ Pinsettspisser CV, MX
DSC CV-H5-DS, MX-DS1 Tinnsugerspisser CV, MX
HCV CV-H6-HTD, MX-H6-HTD Loddespisser CV, MX
STTC MX-H1-AV, MX-RM3E, MX-RM6E Loddespisser MX
UFTC MX-H2-UF Ultrafine loddespisser MX
SMTC MX-H1-AV, MX-RM3E, MX-RM6E Spesialspisser MX
PTTC MX-PTC Pinsettspisser MX
STDC MX-DS1 Tinnsugerspisser MX
HTC MX-H6-HTD Loddespisser MX
TATC MX-TALON (utgått) Pinsettspisser MX-500
SxV / CxV MFR-H2-SC, PS-HC3, PS-CA3 Loddespisser MFR,
PS-900, PS-800E
SxP MFR-H1-SC Loddespisser MFR
RxP MFR-H1-SC Spesialspisser MFR
TxP MFR-H4-TW Pinsettspisser MFR
DxP MFR-H5-DS, MFR-DHS Tinnsugerspisser MFR
PHT PS-CA1 (utgått) Loddespisser PS-800
SSC MFR-H6-SSC, SP-HC1 Loddespisser MFR,
SP-200

Metcal har skrevet en nyttig artikkel om valg av riktig spiss.