Metcal loddespisser

Krepro fører et bredt sortiment av loddespisser for Metcal systemene.

 

Spisserie Passer håndtak/kommentarer Passer systemer
CVC Ny spisserie for Connection Validation stasjoner, tilbakekompatible med MX. Metcal har byttet nummersystem på disse. I en overgangsperiode er CVC spisser merket med gamle nummer i tillegg til CVC-nummer. CV, MX
SMC Passer håndtak MX-H1-AV, MX-RM3E og MX-RM6E. MX
STTC

Passer håndtak MX-H1-AV, MX-RM3E og MX-RM6E.

MX
UFTC Passer håndtak MX-H2-UF MX
SMTC Passer håndtak MX-H1-AV, MX-RM3E og MX-RM6E. MX
PTTC Passer håndtak MX-PTC. MX
STDC Passer håndtak MX-DS1. MX
TATC Passer håndtak MX-TALON. MX-500
SxV/CxV Passer håndtak MFR-H2-SC og PS-HC3. MFR, PS-900
SxP Passer håndtak MFR-H1-SC. MFR
RxP Passer håndtak MFR-H1-SC. MFR
TxP Passer håndtak MFR-H4-TW. MFR
DxP Passer håndtak MFR-H5-DS. Passer også eldre håndtak MFR-DHS MFR
PHT Passer PS-CA1 element (utgått). Anbefaler oppgradering til PS-800E. PS-800
SSC Passer håndtak MFR-H6-SSC og SP-HC1. MFR, PS-200