Matter og tilbehør

Vi tilbyr et bredt utvalg av bordmatter, gulvmatter, gulv og tilbehør for bruk i ESD-sikre områder (EPA - Electrostatic Protected Area). Formålet med en ESD beskyttet arbeidsplass er å hindre skade på ESD sensitive komponenter og elektronikk som skyldes statisk elektrisitet.

En ESD beskyttet arbeidsoverflate gir to typer beskyttelse:
  • En antistatisk arbeidsoverflate vil hindre at statisk elektrisistet med potensiell skadelig spenning kan genereres.
  • En ESD-beskyttet arbeidsoverflate vil fjerne ladning på et konduktivt objekt som plasseres på flaten. ESD-beskyttede overflater deles i to kategorier: konduktive og dissipative.

En konduktiv arbeidsflate defineres av de fleste kilder som et materiale som har overflatemotstand under 105 Ω. Konduktive materialer fjerner ladninger raskest, men de kan også forårsake skade ved å lade ut for fort. Konduktive materialer brukes vanligvis i gulvmatter eller i gulvoverflater.
En dissipativ arbeidsflate er definert som å være et materiale som har overflatemotstand mellom 105 Ω - 1012 Ω. Dissipative materialer gir minimal generering av statisk ladning, og vil dissipere en ladning sakte nok til at gnister ikke dannes. Dissipative materialer er vanligvis det foretrukne materialet for bordmatter og bordoverflater.