Mesy® temperaturlogger

Mesy® gjør det mulig å lagre temperaturprofilen.
Systemet har 3 innganger. Som option finnes en termoboks som gjør at målesystemet kan sendes gjennom loddemaskinen.