SMC loddespisser

Passer til Metcal CV-H1-AV, MX-H1-AV, MX-RM3E og MX-RM6E loddehåndtak og Metcal CV-5210, MX-500/5000/5200 loddestasjoner. 

 

Metcal stasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding. For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

 

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På Metcal er det ingen kalibrering.

 

SMC-spissene leveres i et stort utvalg og forskjellige temperatur serier.
Temperatur seriene forteller hvilken makstemperatur spissen holder.
Metcal SmartHeat teknologien holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC.
Imidlertid vil det være en variasjon i temperaturen, innenfor samme temperaturserie, som vil  avhengig av geometrien på spissen.
Vær obs på at en lang tynn spiss vil ha en lavere fast temperatur enn en kort bred spiss.Som teknisk distributør av Metcal har vi nærmere informasjon om hvilken temperaturer loddepissene holder. 

 

Applikasjon Temperatur serie Varenr.
Temperatur sensitiv 500 ME-SMC-5xx
Temperatur sensitiv Sn/Pb 600 ME-SMC-6xx
Blyfri og standard applikasjoner 700 ME-SMC-7xx
Blyfri og høy temperatur applikasjoner 800 ME-SMC-8xx
Keramisk / High Thermal Demand 900 ME-SMC-9xx
Spisstype