DxP utloddespisser

Passer til utloddehåndtak MFR-H5-DS på følgende loddestasjoner: MFR-1150, MFR-1350 og MFR-1351.
Også komptabilt med det eldre MFR-DHS utloddehåndtak på loddestasjonene MFR-DSX/DSI/SDX/SDI.

Metcal loddestasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding. For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På SmartHeat loddestasjoner er det ingen kalibrering.

DxP-utloddepisser holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC. Imidlertid vil det være en variasjon i temperaturen, innenfor samme temperaturserie, som avhenger av geometrien på spissen. En lang tynn spiss vil ha en lavere fast temperatur enn en kort bred spiss.

Som teknisk distributør av Metcal har vi nærmere informasjon om  hvilken temperaturer loddepissene holder. 

Applikasjon Varenr. 
FR4 blyfri DFP - XXX
Keramisk DCP - XXX

 

Spisstype
Lang
DxP-CN2
A = 0.67mm B = 1.80mm tinnsugerspiss
ME-DxP-CN2
348 ,-
(eks. mva.)
DxP-CN3
A = 0.79mm B = 2.05mm tinnsugerspiss
ME-DxP-CN3
348 ,-
(eks. mva.)
DxP-CNL3
A = 0.79mm B = 2.05mm tinnsugerspiss, "long reach"
ME-DxP-CNL3
416 ,-
(eks. mva.)
DxP-CN4
A = 1.05mm B = 2.30mm tinnsugerspiss
ME-DxP-CN4
348 ,-
(eks. mva.)
DxP-CNL4
A = 1.05mm B = 2.30mm tinnsugerspiss, "long reach"
ME-DxP-CNL4
416 ,-
(eks. mva.)
DxP-CN5
A = 1.31mm B = 2.65mm tinnsugerspiss
ME-DxP-CN5
348 ,-
(eks. mva.)
DxP-CNL5
A = 1.31mm B = 2.65mm tinnsugerspiss, "long reach"
ME-DxP-CNL5
416 ,-
(eks. mva.)
DxP-CN6
A = 1.55mm B = 2.85mm tinnsugerspiss
ME-DxP-CN6
348 ,-
(eks. mva.)
DxP-CN7
A = 2.44mm B = 3.65mm tinnsugerspiss
ME-DxP-CN7
348 ,-
(eks. mva.)