Mapper, esker mm.

Krepro fører et utvalg av esker, mapper ol. for oppbevaring av pinsetter og annet verktøy.