PTTC loddepinsetter

Passer til Metcal MX-PTZ pinsetthåndak og Metcal MX-500/5000/5200 loddestasjoner. 

Metcal loddestasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding. For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På Metcal er det ingen kalibrering.

PTTC-spissene leveres i et stort utvalg og forskjellige temperatur serier. Temperatur seriene forteller hvilken makstemperatur spissen holder. Metcal SmartHeat teknologien holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC. Imidlertid vil det være en variasjon i temperaturen, innenfor samme temperaturserie, som vil avhengig av geometrien på spissen. En lang tynn spiss som PTTC-X01 vil ha en lavere fast temperatur enn en kort bred spiss som PTTC-X07.

PTTC spissene leveres i par.

Applikasjon Temperatur serie Varenr.
Temperatur sensitiv Sn/Pb 600 ME-STTC-0XX
Blyfri eller standard applikasjon 700 ME-STTC-1XX
Keramisk / High Terminal Demand 800 ME-STTC-8XX

 

Spisstype
Bøyd
PTTC-x01
Metcal PTTC-x01 pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x01
674 ,-
(eks. mva.)
PTTC-x01B
Metcal PTTC-x01B pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x01B
674 ,-
(eks. mva.)
PTTC-x02
Metcal PTTC-x02 pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x02
674 ,-
(eks. mva.)
PTTC-x03
Metcal PTTC-x03 pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x03
674 ,-
(eks. mva.)
PTTC-x04
Metcal PTTC-x04 pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x04
674 ,-
(eks. mva.)
PTTC-x05
Metcal PTTC-x05 pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x05
874 ,-
(eks. mva.)
PTTC-x06
Metcal PTTC-x06 pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x06
874 ,-
(eks. mva.)
PTTC-x07
Metcal PTTC-x07 pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x07
874 ,-
(eks. mva.)
PTTC-x08B
Metcal PTTC-x08B pinsett loddespiss sett.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-PTTC-x08B
674 ,-
(eks. mva.)
Identifikasjonsringer til loddespisser
Gjør det lett å identifisere spisser dedikert til blyfri lodding!
107 ,-
(eks. mva.)