Lakkeringsutstyr

Vi kan tilby lakkeringsutrustninger som lakkrobot fra PVA, dypplakkering og sprayskap fra Gen3, herdeovner fra SMT og MP Elektronik, samt reparasjonsutrustning for conformal coating fra Humiseal.

Dyne-penner er nyttige for å måle overflateenergi på kretskortet som kan lakkeres, og kan hjelpe å avdekke om det kan bli problemer med vedheft.