Loddbarhet og renhetstestere

 

Maskiner for testing av loddbarhet, renhet og SIR kan vi tilby fra GEN3 Systems Ltd.

Disse maskinene vil være nyttige verktøy for å kontrollere og optimalisere produksjonsprosessene og sikre god prosesskontroll. 

 

 

Loddbarhetstester MUST 3
Kontrollerer loddbarheten på komponenter i flg. IPC standarden.
Kontakt oss for pris
Renhetstester CM-serien
Kontrollerer kretskort for skadelige forurensninger.
Kontakt oss for pris
AUTO-SIR (Surface Insulation Resistance Testing )
Kontrollerer kretskort ledende forurensninger.
Kontakt oss for pris