Sugelisse (tinnsugelisse) i ESD spole

Sugelisse (tinnsugelisse eller loddelisse) er en kobberlisse som brukes for rework og reparasjon av kretskort (PCB), datamaskiner, mobiltelefoner eller annen elektronikk. Elektroniske komponenter er ofte montert på et kretskort og og man fjerner disse forsiktig for å hindre skade på kretskortet og komponenten man fjerner. Sugelisser (tinnsugelisser) lar deg enkelt fjerne overflødig loddetinn fra komponenter eller loddeland på kretskortet.

Det finnes mange forskjellige sugelisser tilgjengelig for å fjerne overflødig tinn fra elektronikk, for å redde komponenter med høy verdi, eller reparasjon av disse. Easy Braid Co. bruker forskjellige typer sugelisser for å hjelpe til i prosessen med å fjerne loddetinn:
  • Quick-Braid: Gir en renere, raskere og mer konsistent tinnfjerning
  • One-Step-LF: Denne sugelissen er med no-clean fluss beregnet for blyfrie legeringer
  • Sea-Braid: Er en ren kobberlisse uten fluss hvor man kan tilsette egen og riktig fluss for ikke å blande flusser 

Easy Braid sugelisser er laget ved hjelp av miljøvennlige kjemikalier og prosesser. Sugelissene er laget av rent, oksidfritt kobber og har større overflate (mer kobber) pr. m2 for bedre økonomi og repeterbart resultat.