Sugelisse (tinnsugelisse) i ESD spole

Sugelisse (tinnsugelisse eller loddelisse) er en kobberlisse som brukes for rework og reparasjon av kretskort (PCB), datamaskiner, mobiltelefoner eller annen elektronikk. Elektroniske komponenter er ofte montert på et kretskort og og man fjerner disse forsiktig for å hindre skade på kretskortet og komponenten man fjerner. Sugelisser (tinnsugelisser) lar deg enkelt fjerne overflødig loddetinn fra komponenter eller loddeland på kretskortet.

Det finnes mange forskjellige sugelisser tilgjengelig for å fjerne overflødig tinn fra elektronikk, for å redde komponenter med høy verdi, eller reparasjon av disse.