Metcal™ loddestasjoner og loddeutstyr

Krepro er teknisk distributør av Metcal™ loddestasjoner og loddeutstyr.  De største utfordringene i dag for håndlodding og rework kan deles i tre faktorer:
  • Behovet for mer vame ved blyfrie kretskort og kretskort med store jordplan.
  • Behovet for større presisjon med økende antall små komponenter.
  • Behovet for større kontroll over loddeprosessen med komponenter og substrater som er mer temperaturfølsomme.

Metcal™ loddestasjoner gir deg prosesskontroll ved hjelp av SmartHeat® teknologien.
  • SmartHEAT® teknologien gir deg rask respons og nøyaktig temperatur
  • Gir økt produksjonsrate og gjennomløpshastighet
  • Forbedret ergonomi for loddeoperatøren
  • Nytt digitalt effektmeter inkludert i hver loddestasjon
  • Intelligent fordeling av effekten ut på to utganger samtidig
  • Metcal sin hjemmeside med loddeutstyr finner du HER

Valg av stasjon

Metcal™ har et bredt sortiment av loddestasjoner som dekker mange forskjellige behov innen lodding, utlodding og rework.
En måte å kategorisere stasjonene på, er antall utganger. Loddestasjoner med en utgang er den billigste typen, men de kan kun ha tilkoblet et verktøy av gangen. Loddestasjoner med to utganger deles i to forskjellige typer: de med svitsjbare utganger og de med samtidige utganger. På en svitsjbar stasjon kan man ta to verktøy/håndtak tilkoblet, men de kan ikke brukes samtidig. På stasjoner med samtidige utganger kan begge utgangene brukes samtidig, akkurat som om man har to separate loddestasjoner.

I tillegg til antall utganger er det forskjell på funksjonalitet og tilgjengelig effekt.

To samtidige utganger  To svitsjbare utganger En utgang

CV-5200 Connection Validation 

 CV-500 Connection Validation  

MX-5200

MX-500

MFR-1100 

MFR-2200

MFR-1300

PS-900