ESD-Center AS

I en värld där tjänster, automatisering, mjukvaror och appar är stora drivkrafter av utvecklingen ökar kraven och efterfrågan på hårdvaran. Användningen av snabbare och mer avancerad elektronik är en naturlig del av vår vardag samt en väsentlig del i utvecklingen av en mer hållbar framtid. Oavsett om elektroniken ingår i kommunikationsutrustning för 5G, sjukvårdsutrustning, energiproduktion, industristyrning eller elektrifiering av fordon kan ESD-Center bidra till att vidareutveckla er verksamhet. Vår ambition är att erbjuda produktionsutrustning och material för optimala tillverkningsprocesser av kretskort samt ESD skyddsmaterial för att säkerställa kvalitén i tillverkningsmiljön samt på slutprodukten. I 40 år har ESD-Center hjälpt våra kunder att tillverka, montera och serva elektronik på ett lönsamt, effektivt och hållbart sätt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad.

Genom åren har vi samlat mycket värdefull kunskap och erfarenheter där långsiktiga samarbeten gjort oss till en uppskattad och värdeskapande samarbetspartner till den tillverkande elektronikindustrin i Norra Europa. Med våra 4 kontor i 3 olika länder har vi lokal närvaro och närhet till våra kunder och kan garantera korta leverans- och inställelsetider.

Fakta

Huvudkontoret med kundsupport, administration, logistik och lager finns i Malmö. Försäljningskontoret i Stockholm är även utgångspunkten från två av våra servicetekniker. På kontoret i Ski utanför Oslo har vi försäljning och lager samt basen för ytterligare en av våra servicetekniker. Från lagret i Pärnu levererarar vi till kunderna i Baltikum, vår lokala servicetekniker utgår från Tallinn. ESD-Center är idag 18 anställda och omsätter ca 85MSEK.

Vår historia

1983 grundades ESD-Center i Sunne, Värmland för att efter ett par år flytta verksamheten till Strängnäs. I slutet av 80-talet startas JBS Antistat i Malmö, dessa företag hittade snabbt varandra och redan 1991 kom de överens att slå ihop verksamheterna och bilda JBS/ESD-Center med huvudkontor i Malmö. Efter ett par mycket framgångsrika år där telekom var en stark drivkraft inom elektronikindustrin köptes vi upp av Bergman & Beving år 2000 som året därpå delades upp och sedan 2001 ingår ESD-Center i börsnoterade Addtech AB.

2008 breddades sortimentet genom förvärvet och sammanslagningen med Tecono. 2015 går startskottet i vår långsiktiga tillväxtstrategi genom förvärvet av väletablerade KretsTeknik. Nästa steg i strategin togs 2018 när vi förvärvade norska Robotech och vi etablerade ESD-Center AS i Norge, året därpå öppnade vi upp kontoret och lagret i Estland och startar upp ESD-Center OÜ. Resan och utvecklingen har kommit en bit på vägen men är långt ifrån slut. Vi vill passa på att tacka ödmjukast för förtroendet vi har fått från tidigare ägare, förvärven har varit betydande pusselbitar i utvecklingen och vi kommer fortsätta att driva vidare och förädla varumärke, renommé och bära med oss kulturen med stolthet.

ESD-Center tidslinje

Addtech

ESD-Center är en del av Addtech Electrification Sweden, som är en affärsenhet inom börsnoterade Addtech Group. Addtech består av cirka 150 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp och där det lilla företagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka. Koncernen har över 4 000 anställda och omsätter cirka 19 miljarder SEK.

Medarbetare

Att ta hand om, motivera och engagera vår viktigaste och mest värdefulla tillgång – personalen – är avgörande för ESD-Centers utveckling. Vi satsar och investerar kontinuerligt för att personalen ska vidareutvecklas, ges nya kunskaper och möjligheter samt vara delaktiga i verksamheten för att på så sätt ha stor påverkan på både sin egen och ESD-Centers utveckling. ”Kontinuerlig lönsam tillväxt ” är starka ledord inom Addtech koncernen, det driver oss framåt både i vår långsiktiga ambition men även i den dagliga verksamheten. Tillväxt och utveckling - att få våra medarbetare att växa och utvecklas är en kärnfråga och det går hand i hand med att utveckla ESD-Center.

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsverksamhet med syfte att uppnå en långsiktig och varaktigt hållbar utveckling för kommande generationer och vår planet. Tillsammans med våra samarbetspartners driver vi utvecklingen att minska produkternas miljöpåverkan under hela tillverkningsprocessen. En annan viktig faktor i vårt hållbarhetsarbete/verksamhet är att välja miljövänliga förpackningslösningar och transporter för att distribuera produkterna på ett resurseffektivt sätt. Vår ambition att hjälpa våra kunder med lönsamheten och stärka konkurrenskraften för att bibehålla tillverkningen lokalt har även det en positiv miljöpåverkan samt säkrar arbetstillfällen och välfärd. ESD-Center AB har ett åtagande om att uppfylla miljölagar och andra miljökrav där åtgärder skall vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

CSR

För ESD-Center är det både viktigt och självklart att stötta olika organisationer för att utveckla vårt samhälle, hjälpa utsatta människor och stötta forskning inom hälsa och miljö. För oss är inte ”alla kan göra något” en klyscha utan någonting vi tror på och lever upp till. Varje år stöttar vi bland annat;
Föreningslivet i Sverige - Vi anser att de gör ett fantastiskt och ovärderligt arbete för barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
UNICEF – Barnen är de som drabbas hårdast vid bla naturkatastrofer, konflikter, fattigdom m.m. UNICEF når ut där det behövs som mest och med rätt typ av insats och gör bra prioriteringar. Bland annat satsar, stöder och organiserar mycket inom skolor och utbildning som är en av de viktigaste faktorerna för att komma ur fattigdom och förtryck.
”Fuck Cancer” - Olika organisationer som stöder och hjälper cancerforskningen, bla Rosa bandet, Mustasch kampen och barncancerfonden.
Stadsmissionen och Vid Din Sida - Hjälper utsatta människor och familjer som har svårt att få pengarna att räcka till mat, tak över huvudet, kläder mediciner m.m.

ESD-Center støtter
Pinterest