Ionisering

Ionevifter brukes for å nøytralisere statiske oppladninger når man ikke kan jorde objektet. Dette gjelder spesielt isolerende materialer.

Ionevifter nøytraliserer statiske oppladninger på isolerende materialer og isolerende objekter ved å produsere positive og negative ioner i luften, som så vil nøytralisere overflateladninger på det man ønsker å nøytralisere.

Isolerende produkter bør holdes vekk fra et ESD område hvor sårbar elektronikk oppbevares og håndteres. Ionevifter skal ikke brukes til å jorde ledende objekter eller personell, men være behjelpelig til å holde statiske oppladninger på et minimum.

Ionevifter krever periodisk vedlikehold, se EN 61340-5-2 paragraf 5.2.9.