Metcal MFX 2200 faste røykavsug

OK International's multi-user MFX-2200 røykavsug med filtrering av gass og partikler setter en ny standard innen ytelse. MFX 2200 leverer en maksimums luftstrøm på 900 m3/time og maksimum kraft på 1,075Pa.

 

Metcal MFX 2200 røykavsug er i stand til å filtrere opp til åtte manuelle arbeidsstasjoner. MFX-2200 serien kan også bli brukt til å fjerne partikler og gasser fra avtrekksskap, eventuellt en liten benketop bølge-eller reflowloddeovn.

 

Kombinert filtrering med prefilter, HEPA (99,97% og ≥0.3μm) og gassfilter for generelt elektronikk monteringsarbeid. For mer spesifikke applikasjoner, for eksempel å fjerne damp fra liming og under-fill operasjoner, er en gassfiltreringsmodell tilgjengelig med et prefilter og 11kg's filter med høyaktivert karbon.

 

Metcal MFX 2200 systemene er 450 mm bred, 525 mm dyp og 670 mm og har plass til et stort (457 x 406 x 120 mm) HEPA-filter eller høyaktivt kullfilter. På grunn av størrelsen på filteret, kan MFX-2200-serien prosessere mere gasser/røyk for vesentlig lengre perioder før det kreves et filterbytte, og dermed redusere vedlikeholdskostnader og tidsavbrudd i produksjonslinjen.