Feltmålere og andre ESD testere

Det finnes et utall av testere for et EPA (Electrostatic Protected Area). Det viktigste er nok den elektrostatiske feltmåleren.

Feltmåler et et viktig instrument for ESD koordinator for å kontrollere at ingen materialer inne i et EPA genererer mer enn maks 100V i henhold til EN 61340-5-1. Feltmåleren med ionetest sett verifiserer at ionevifter er balanserte og lader ut statiske oppladninger på isolerende produkter. EM Eye er en feltmåler som i tillegg til elektrostatiske felt kan måle ESD eventer (utladninger), EMI og RF.

Kalibreringsenheter og limit komparatorer kan tilbys for selvtest og verifisering av testere. Dersom man har flere armlenke- og fottøytestere så vil det være hensiktsmessig å ha en kalibreringsenhet for å verifisere at testeren måler riktig. Vær obs på at testere og kalibreringsenheter bør kalibreres i henhold til bedriftens ESD plan (normalt 1 gang pr. år).
Statisk feltmåler og ionetest sett
Digital feltmåler med analog utgang for å måle statiske felt og verifisere at ioneviftene virker og er balanserte.
13.550 ,-
(eks. mva.)
SCS feltmåler med ESD, EMF eller RF sensor
For måling og datalogging av ESD eventer, RF signaler og elektromagnetiske felt.
47.460 ,-
(eks. mva.)
EM Aware Monitor, Modbus Output
Et omfattende diagnoseverktøy som identifiserer problemområder, kvalifiserer verktøy og maskiner som håndterer ESD sensitive enheter, og overvåker kontinuerlig ESD eventer, statiske felt, samt ytelse / balanse på ionevifter
SCS CTC034-030-3-WW
Kontakt oss for pris
Body Voltage Meter
Instrumentet måler og logger spenningen en operatør genererer i kombinasjon med ESD gulv og fottøy.
DE-19431
33.740 ,-
(eks. mva.)
+
Ground Pro meter
Måling av kritiske jordingsparametere, identifiserer potensiell EOS
14.690 ,-
(eks. mva.)
Walking test kit - Visualizer
Visualizer som logger og lagrer resultater etter en WALKING-TEST.
Kontakt oss for pris