UFTC (Ultra Fine) loddespisser

Passer til MX-H2-UF loddehåndtak og Metcal MX500/MX-5000/MX-5200 loddestasjoner.

Metcal stasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding. For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På Metcal er det ingen kalibrering.
Metcal SmartHeat teknologien holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC.
Imidlertid vil det være en variasjon i temperaturen, innenfor samme temperaturserie, som vil avhengig av geometrien på spissen.
En lang tynn spiss som UFTC-XCNL04 vil ha en lavere fast temperatur enn en kort bred spiss som UFTC-XCH12.
Spisstype
Bøyd
Lang
UFTC-xCN01
0.13 mm konisk UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-xCN01
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCN02
0.2 mm konisk UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7CN02
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCNB02
0.2 mm konisk bøyd UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-xCNB02
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCN04
0.4 mm konisk UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7CN04
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCNB04
0.4 mm konisk bøyd UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7CNB04
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCNL04
0.4 mm konisk lang UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-xCNL04
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCH06
0.6 mm skrutrekkerformet UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7CH06
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCHL06
0.6 mm lang skrutrekkerformet UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7CHL06
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCH08
0.8 mm skrutrekkerformet UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7CH08
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCHL08
0.8 mm lang skrutrekkerformet UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7CHL08
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xCH12
1.2 mm skrutrekkerformet UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7CH12
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xDRH408
0.8 mm Micro hovspiss UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-7DRH408
373 ,-
(eks. mva.)
UFTC-xDRH412
1.2 mm Micro hovspiss UltraFine™ loddespiss
ME-UFTC-xDRH412
373 ,-
(eks. mva.)