SSC loddespisser

Passer til Metcal SP-HC1 og MFR-H6-SSC loddehåndtak, Metcal SP-200 og MFR-1160 loddestasjoner. 

Metcal stasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding. For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På Metcal er det ingen kalibrering.

SSC-spissene leveres i et stort utvalg og forskjellige temperatur serier. Metcal SmartHeat teknologien holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC. 

Som teknisk distributør av Metcal har vi nærmere informasjon om hvilken temperatur loddepissene holder. 

Applikasjon Temperatur serie Varenr.
Temperatur sensitiv Sn/Pb 600 ME-SSC-6XX
Blyfri eller standard applikasjon 700 ME-SSC-7XX
Spisstype
Bøyd
Lang
SSC-x01A
Metcal SSC-X01A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x01A
233 ,-
(eks. mva.)
SSC-x13A
Metcal SSC-X13A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x13A
273 ,-
(eks. mva.)
SSC-x17A
Metcal SSC-X17A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x17A
312 ,-
(eks. mva.)
SSC-x22A
Metcal SSC-X22A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x22A
233 ,-
(eks. mva.)
SSC-x25A
Metcal SSC-X25A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x25A
233 ,-
(eks. mva.)
SSC-x26A
Metcal SSC-X26A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x26A
233 ,-
(eks. mva.)
SSC-x36A
Metcal SSC-X36A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x36A
233 ,-
(eks. mva.)
SSC-x37A
Metcal SSC-X37A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x37A
233 ,-
(eks. mva.)
SSC-x38A
Metcal SSC-X38A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x38A
233 ,-
(eks. mva.)
SSC-x39A
Metcal SSC-X39A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x39A
397 ,-
(eks. mva.)
SSC-x42A
Metcal SSC-X42A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x42A
273 ,-
(eks. mva.)
SSC-x45A
Metcal SSC-X45A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x45A
245 ,-
(eks. mva.)
SSC-x46A
Metcal SSC-X46A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x46A
245 ,-
(eks. mva.)
SSC-x47A
Metcal SSC-X47A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x47A
305 ,-
(eks. mva.)
SSC-x54A
Metcal SSC-X54A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x54A
245 ,-
(eks. mva.)
SSC-x61A
Metcal SSC-X61 loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x61A
397 ,-
(eks. mva.)
SSC-x67A
Metcal SSC-X67A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x67A
397 ,-
(eks. mva.)
SSC-x70A
Metcal SSC-X70A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x70A
273 ,-
(eks. mva.)
SSC-x71A
Metcal SSC-X71 loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x71A
245 ,-
(eks. mva.)
SSC-x72A
Metcal SSC-X72 loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x72A
273 ,-
(eks. mva.)
SSC-x73A
Metcal SSC-X73A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x73A
382 ,-
(eks. mva.)
SSC-x74A
Metcal SSC-X74A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x74A
273 ,-
(eks. mva.)
SSC-x90A
Metcal SSC-X90A loddespiss.
(x) = ønsket temperaturserie.
ME-SSC-x90A
245 ,-
(eks. mva.)
Identifikasjonsringer til loddespisser
Gjør det lett å identifisere spisser dedikert til blyfri lodding!
140 ,-
(eks. mva.)