Kontinuerlig ESD monitor

Kontinuerlige ESD monitorer brukes til å konstant overvåke ESD-beskyttelse slik som armbånd og/eller matter. Monitorer gir alarm dersom motstanden til jord ikke er riktig. Dette er viktig å kontrollere for å sørge for at ESD-beskyttelsen faktisk virker som det skal.

Pass på at du velger riktig monitor i forhold til hvilken type armlenke du bruker (single-wire vs. dual-wire). 

Monitorer for kontinuerlig kontroll av armlenker og at bordmatten er koblet til jord er ypperlig for å ha 100 % kontroll over arbeidsplassens ESD egenskaper. Monitoren varsler umiddelbart om du har brudd i spiralsnoren og sørger derved for at ESD sikringen er på plass til enhver tid. Big-brother testeren varsler om operatøren har glemt å sette på seg armlenken!

Kalibreringsenheter og limit komparatorer kan tilbys for selvtest og verifisering av testere. Dersom man har flere armlenke- og fottøytestere så vil det være hensiktsmessig å ha en kalibreringsenhet for å verifisere at testeren måler riktig. Vær obs på at testere og kalibreringsenheter bør kalibreres i henhold til bedriftens ESD plan (normalt 1 gang pr. år).
WS Aware Monitorer
Kontinuerlig overvåking av ESD armlenker, bordmatter og verktøy for to operatører, og gir alarm dersom operatøren kommer i kontakt med spenning eller høyfrekvent støy om kan forårsake skade (EMI / EOS)
Kontakt oss for pris
SCS Iron Man™ Plus overvåkingsmonitor
Kontinuerlig overvåking av dual-wire armlenke, bordmatte og EOS som kan skade kretskort ved håndtering.
Kontakt oss for pris