Boremaskiner

Vi fører boremaskiner for manuell boring av hull i kretskort.