RxP Rework loddespisser

Passer til loddehåndtak MFR-H1-SC og til følgende loddestasjoner:
MFR-1110, MFR-1161, MFR-1351, MFR-2211, MFR-2241.

Metcal loddestasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding.
For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På SmartHeat loddestasjoner er det ingen kalibrering.

SxP-spissene leveres i et stort utvalg og forskjellige temperatur serier. Temperatur seriene forteller hvilken makstemperatur spissen holder. Metcal SmartHeat teknologien holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC.
Imidlertid vil det være en variasjon i temperaturen, innenfor samme temperaturserie, som vil  avhengig av geometrien på spissen. En lang tynn spiss vil ha en lavere fast temperatur enn en kort bred spiss.

Som teknisk distributør av Metcal har vi nærmere informasjon om hvilken temperatur loddepissene holder. 

Applikasjon Varenr. 
FR4 blyfri RFP - XXX
Keramisk RCP - XXX
Spisstype
RxP-BL1
10.4mm blad spiss, brukes sammen med sugelisse
ME-RxP-BL1
734 ,-
(eks. mva.)
RxP-BL2
15.6mm blad spiss, brukes sammen med sugelisse
ME-RxP-BL2
734 ,-
(eks. mva.)
RxP-BL3
22.1mm blad spiss, brukes sammen med sugelisse
ME-RxP-BL3
734 ,-
(eks. mva.)
RxP-DL1
Tunnel spiss for SOIC-14 til SOIC-16
ME-RxP-DL1
370 ,-
(eks. mva.)
RxP-DL2
Tunnel spiss for SOIC-8
ME-RxP-DL2
370 ,-
(eks. mva.)
RxP-DL3
Tunnel spiss 
ME-RxP-DL3
587 ,-
(eks. mva.)
RxP-SL1
Slot spiss for 0805 komponenter
ME-RxP-SL1
326 ,-
(eks. mva.)
RxP-SL2
Slot spiss for 1206 komponenter
ME-RxP-SL2
326 ,-
(eks. mva.)
RxP-QD4
Quad spiss for PLCC-32
ME-RxP-QD4
587 ,-
(eks. mva.)
RxP-QD6
Quad spiss for PLCC-44
ME-RxP-QD6
587 ,-
(eks. mva.)
RxP-QD7
Quad spiss for PLCC-68
ME-RxP-QD7
850 ,-
(eks. mva.)
RxP-QD10
Quad spiss for PLCC-52
ME-RxP-QD10
850 ,-
(eks. mva.)
RxP-QD15
Quad spiss for TQFP-80
ME-RxP-QD15
587 ,-
(eks. mva.)
RxP-QD19

Quad spiss for QFP-44

ME-RxP-QD19
850 ,-
(eks. mva.)
RxP-QD20
Quad spiss for QFP-100
ME-RxP-QD20
850 ,-
(eks. mva.)
Identifikasjonsringer til loddespisser
Gjør det lett å identifisere spisser dedikert til blyfri lodding!
91 ,-
(eks. mva.)