ESD-Center-bloggen

04-05-2018
av KREPRO KREPRO

 

Hvordan ta vare på loddespisser?

11-05-2022
av Karl Krepro
Oksidert loddespiss
Loddestasjoner og loddebolter er mye brukte verktøy i elektronikkproduksjon og elektronikkprototyping. Loddespissen er kanskje den viktigste delen av loddebolten, da den er i kontakt med det man skal lodde, og overfører varmen fra varmeelementet til loddepunktet.

For å sikre lang levetid på loddespissen, er det viktig at man tar godt vare på den.

Et par tips i så måte:

Hvorfor lakkere kretskort?

03-05-2022
av Karl Krepro
Lakkering av kretskort
.....................................................Kretskortlakk, også kalt Conformal Coating, brukes som beskyttelse på monterte kretskort (PCB). Lakken beskytter kretskortet og de monterte komponentene fra tøffe omgivelser. I krevende applikasjoner kan elektronikken utsettes for støv, fuktighet, etsende kjemikalier, vibrasjoner, temperaturvariasjoner, korrosjon, salt osv.

Ved å beskytte kretskortet mot disse faktorene, kan levetiden på elektronikken ute i felt økes betraktelig. Kretskortlakk brukes i dag i mange anvendelser; slik som i militære prosjekter, i bilindustrien, i luft- og romfartsindustrien og industrielle applikasjoner.

Korrosjon er årsak til mellom 25-50% av alle feil som oppstår i felt. Korrosjon er avhengig av tre faktorer - fuktighet, tilstedeværelsen av elektrode/katode og en spenningsforskjell.

Hvordan velge loddestasjon?

28-05-2018
av Karl Krepro
Krepros utvalg av Metcal loddestasjoner
......................................Loddestasjoner er et naturlig valg når man skal lodde finelektronikk - den gode, gamle loddebolten uten temperaturkontroll egner seg mest til grovjobber.

Forskjellige bruksområder har forskjellige behov - skal man lodde kraftelektronikk, virkelig små overflatekomponenter eller mye forskjellig? Jobber du med produksjonslodding, rework eller prototyping?

Krepro fører loddeutstyr fra Metcal, en anerkjent leder i bransjen. Deres loddestasjoner er bygd på SmartHeat®-prinsippet. Dette innebærer at loddespissen varmes via induksjonsprinsippet, og at legeringen i spolen setter temperaturen. Dette gir flere fordeler:

Velkommen til våre nye websider!

04-05-2018
av Karl Krepro
Forrige store ommøblering av våre websider skjedde i 2011, så vi følte det var på tide å gjøre en oppdatering. Det er en evolusjon heller enn en revolusjon, men det bakenforliggende systemet er nytt, og vi har modernisert utseendet noe.