Hvorfor lakkere kretskort?

03-05-2022
av arne wiik
Lakkering av kretskort
.....................................................Kretskortlakk, også kalt Conformal Coating, brukes som beskyttelse på monterte kretskort (PCB). Lakken beskytter kretskortet og de monterte komponentene fra tøffe omgivelser. I krevende applikasjoner kan elektronikken utsettes for støv, fuktighet, etsende kjemikalier, vibrasjoner, temperaturvariasjoner, korrosjon, salt osv.

Ved å beskytte kretskortet mot disse faktorene, kan levetiden på elektronikken ute i felt økes betraktelig. Kretskortlakk brukes i dag i mange anvendelser; slik som i militære prosjekter, i bilindustrien, i luft- og romfartsindustrien og industrielle applikasjoner.

Korrosjon er årsak til mellom 25-50% av alle feil som oppstår i felt. Korrosjon er avhengig av tre faktorer - fuktighet, tilstedeværelsen av elektrode/katode og en spenningsforskjell. Når disse faktorene er tilstede, kan korrosjon skje raskt. Lakk virker ved å begrense mengden fuktighet som kommer til på kortet, og vil også motvirke vekst av oksider (dendrite). Ingen lakk er 100% tett, vanninntregning varierer avhengig av type lakk.

Lakk øker også isolasjonsavstand, slik at man kan ha større spenningsforskjeller på kortet uten å risikere overslag/gnister. Dette er spesielt viktig i kraftelektronikk med dagens små lederavstander og kompakte kretskort.

Vi snakker om to hovedtyper lakk - løsemiddelbaserte og de med 100% faststoff. De løsemiddelbaserte lakktypene legges typisk på med tykkelse på 25 - 75 um, mens 100% faststoff legges på i tykkelser på 75-300 um.
  • Akryl er den mest brukte lakken. Den er en-komponent, lett å applisere, rimelig, herder raskt og er enkel å reparere. Den har også god motstand mot fukt, men dårlig motstand mot etsende kjemikalier. Denne lakktypen brukes der man ikke har noen spesielle krav som gjør at man må velge en annen type.
  • Polyuretan brukes når man trenger god beskyttelse mot kjemikalier. Den bruker lengre tid på å herde og er vanskeligere å reparere enn akryl.
  • Silikon brukes når man trenger lakk som tåler høye temperaturer (150° C eller mer).
  • Epoksy-basert lakk brukes når man trenger lakk som har en veldig hard overflate. 
  • Syntetisk gummi gir meget god beskyttelse mot fukt, og er veldig fleksibel.
  • UV-herdbar lakk herder meget raskt når det kjøres igjennom en UV-ovn, og er derfor velegnet for høyvolumapplikasjoner, der man vil bruke kortest mulig tid på at lakken skal herde.
  • Vann-basert lakk har gode miljøegenskaper og unngår bruk av løsemidler, men er ellers underlegen andre lakktyper.


Det er viktig at kretskortet har blitt ordentlig vasket før lakk appliseres. Det finnes mange måter å applisere lakken på, avhengig av kost, volum osv, alt fra børsting for hånd via dypplakking til robotbaserte selektive maskiner.

Krepro har jobbet med lakk i mange år, og kan i samarbeid med den ledende produsenten HumiSeal gi råd om både valg av lakk og applisering. Ring oss gjerne hvis du har noen spørsmål om kretskortlakk!
Pinterest