RxP Rework loddespisser

Passer til loddehåndtak MFR-H1-SC og til følgende loddestasjoner:
MFR-1110, MFR-1161, MFR-1351, MFR-2211, MFR-2241.

Metcal loddestasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding.
For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På SmartHeat loddestasjoner er det ingen kalibrering.

SxP-spissene leveres i et stort utvalg og forskjellige temperatur serier. Temperatur seriene forteller hvilken makstemperatur spissen holder. Metcal SmartHeat teknologien holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC.
Imidlertid vil det være en variasjon i temperaturen, innenfor samme temperaturserie, som vil  avhengig av geometrien på spissen. En lang tynn spiss vil ha en lavere fast temperatur enn en kort bred spiss.

Som teknisk distributør av Metcal har vi nærmere informasjon om hvilken temperatur loddepissene holder. 

Applikasjon Varenr. 
FR4 blyfri RFP - XXX
Keramisk RCP - XXX
Spisstype
734 ,-
(eks. mva.)
734 ,-
(eks. mva.)
734 ,-
(eks. mva.)
370 ,-
(eks. mva.)
370 ,-
(eks. mva.)
587 ,-
(eks. mva.)
326 ,-
(eks. mva.)
326 ,-
(eks. mva.)
587 ,-
(eks. mva.)
587 ,-
(eks. mva.)
850 ,-
(eks. mva.)
850 ,-
(eks. mva.)
587 ,-
(eks. mva.)
850 ,-
(eks. mva.)
850 ,-
(eks. mva.)