SMTC rework loddespisser

Passer til Metcal MX-H1-AV, MX-RM3E og MX-RM6E loddehåndtak og Metcal MX-500/5000/5200 loddestasjoner. 

Metcal stasjonene er basert på SmartHeat teknologien som er unik på den måten at den føler varme behovet direkte på loddepunktet og leverer presis den energimengden som er nødvendig for en korrekt lodding. For optimal prosess må det velges en utforming på loddespissen som passer til oppgaven.

Konvensjonelle loddesystemer måler spisstemperaturen og ikke den termiske energi mengden som er nødvendig og derfor må slike systemer kalibreres ofte. På Metcal er det ingen kalibrering.

SMTC-spissene leveres i et stort utvalg for spesielle applikasjoner og forskjellige temperatur serier.
Knivspisser, hovspisser og bladspisser er beregnet for dragsoldering og bruk på sugelisser.
Slot-, tunnel- og quadspisser for diskrete komponenter, SO og QFP/PLCC kretser.
Temperatur seriene forteller hvilken makstemperatur spissen holder. Metcal SmartHeat teknologien holder temperaturen innenfor +/- 1.1 oC. Imidlertid vil det være en variasjon i temperaturen, innenfor samme temperaturserie, som vil avhengig av geometrien på spissen. En lang tynn spiss vil ha en lavere fast temperatur enn en kort bred spiss. 

Som teknisk distributør av Metcal har vi nærmere informasjon om  hvilken temperaturer loddepissene holder. 

Applikasjon Temperatur serie Varenr.
Temperatur sensitiv 500 ME-STTC-5XX
Temperatur sensitiv Sn/Pb 600 ME-STTC-0XX
Blyfri eller standard applikasjon 700 ME-STTC-1XX
Keramisk / High Terminal Demand 800 ME-STTC-8XX

 

Spisstype
Power
SOIC-24
SMTC-x09
611 ,-
(eks. mva.)
SOIC-28, SOL-34
SMTC-x07
517 ,-
(eks. mva.)
SOJ-28, SOM-36
SMTC-126
611 ,-
(eks. mva.)
+
SOJ-40, SOM-32
SMTC-x40
633 ,-
(eks. mva.)
SOIC-14,-16
SMTC-x06
509 ,-
(eks. mva.)
PLCC 20
SMTC-x12
791 ,-
(eks. mva.)
PLCC 32
SMTC-x16
791 ,-
(eks. mva.)
PLCC 28
SMTC-x13
796 ,-
(eks. mva.)
PLCC 44
SMTC-x14
791 ,-
(eks. mva.)
PLCC 68
SMTC-118
1.208 ,-
(eks. mva.)
+
PLCC 52
SMTC-117
1.344 ,-
(eks. mva.)
+
SQFP 48 (EIAJ)
SMTC-x121
791 ,-
(eks. mva.)
SQFP 64 (EIAJ)
SMTC-x120
791 ,-
(eks. mva.)
TQFP 44
SMTC-1159
938 ,-
(eks. mva.)
+
TQFP 80
SMTC-1132
1.208 ,-
(eks. mva.)
+
VQFP 100 (EIAJ)
SMTC-x118
791 ,-
(eks. mva.)
QFP 100 (rectangular)
SMTC-x43
1.208 ,-
(eks. mva.)
QFP 100 (square)
SMTC-144
1.208 ,-
(eks. mva.)
+
Identifikasjonsringer til loddespisser
Gjør det lett å identifisere spisser dedikert til blyfri lodding!
107 ,-
(eks. mva.)